1. За мен и околния свят
  1. Да си дете или младеж през ..... година
  2. Предимствата да бъдеш дете или младеж днес
  3. Недостатъците да бъдеш дете или младеж днес
  4. Влияния в живота на децата и младежите
  5. Деца, чийто глас се чува
  6. Младежите, чийто глас се чува
  7. Детско и младежко участие
 2. Правата на човека
  1. Правата на детето
  2. Специфични права когато си на 14 години
  3. Специфични права когато си на 16 години
  4. Специфични права когато си на 18 години
  5. Знаете ли, че правата носят отговорности и задължения
 3. Помощ и подкрепа
  1. Настоящи източници на подкрепа
  2. Други източници на подкрепа
  3. Предпочитани източници на подкрепа
   1. Инициативи в подкрепа на младежта
   2. Промяна в обществените нагласи и предоставяне на информация
   3. Ангажиране на младежта при вземането на решения
   4. Специфични програми за развитие
   5. Спазване и прилагане на закона
  4. Основни приоритети
  5. Предложения за подкрепа на уязвимите групи

При поява на въпроси, свържете се с нас:

info@reanimacia.bg

Изпратете запитване